ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Данијела Росић Малиновић, стручни савјетник за демографију, образовање, равноправност полова, омладину и НВО
Телефон: 051/810-362
E-мејл: danijela.rosic.malinovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање да систем образовања буде доступан свим категоријама грађана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 6/21); Статут града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 04/17 и 05/19); Правилник о субвенционирању превоза ученика основних и средњих школа са подручја града Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 05/18, 01/19, 12/19 и 14/21).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Релација до школе
Из којих разлога се тражи суфинансирање
Потпис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда школе о редовном похађању наставе Надлежна образовна институција Оригинал /
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Увјерење Пореске управе о висини прихода Пореска управа Оригинал /
Увјерење Бироа Градишка (за чланове породице који су на евиденцији Бироа) Завод за запошљавање Оригинал /
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Копија /
Остали докази по потреби / / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 школска година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац