ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Данијела Росић Малиновић, стручни савјетник за демографију, образовање, равноправност полова, омладину и НВО
Телефон: 051/810-362
E-мејл: danijela.rosic.malinovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стимулација и награда за најуспјешније студенте, као и подршка студирању за остале категорије студената.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 06/21); Статут града Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 04/17 и 05/19); Одлука о стипендирању студената са подручја града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 11/13, 08/14, 08/17 и 13/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Пол
Држављанство
Адреса и мјесто пребивалишта
Број контакт телефона
Е-маил
Високошколска установа
Факултет / академија
Студијски програм
Година првог уписа на студијски програм
Година студија
Просјек оцјена
Подаци о банковном рачуну
Копија личне карте
Копија индекса
Датум
Потпис подносиоца пријаве
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
1. Потврда о статусу редовног студента Надлежна образовна установа Оригинал / овјерена копија /
2. Лична карта (уз писмену сагласност подносиоца захтјева) МУП РС Копија /
3. Текући рачун Банка Копија /
4. Увјерење о положеним испитима из претходних година са изведеном просјечном оцјеном Надлежна образовна установа Оригинал /
5. Индекс Надлежна образовна установа Копија /
6. Изјава да није корисник стипендије из других извора стипендирања Подносилац захтјева Оригинал / овјерена копија /
7. Доказ о освојеним наградама, признањима, дипломама, научним и пројектним радовима Надлежна образовна установа Оригинал / овјерена копија /
8. Свједочанства о завршеним свим разредима средње школе Надлежна образовна установа Копија /
9. Увјерење о упису високе школе или факултета – за студенте прве године студија Надлежна образовна установа Оригинал / овјерена копија /
10. Изјаву о заједничком домаћинству Одјељење за општу управу Оригинал / овјерена копија /
11. Увјерење да је корисник социјалне помоћи Центар за социјални рад Оригинал / овјерена копија /
12. Увјерење о висини личних примања исплаћених у посљедња три мјесеца (за сваког члана домаћинства) Пореска управа Оригинал / овјерена копија /
13. Увјерење о износу пензије (пензиони чек) Фонд ПИО Оригинал / овјерена копија /
14. Увјерење од Завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинства Завод за запошљавање Оригинал / овјерена копија /
15. Доказе о евентуалним осталим примањима Надлежна установа Оригинал / овјерена копија /
16. Извод из МКУ (дјеца без једног или оба родитеља) Одјељење за општу управу Оригинал / овјерена копија /
17. Увјерење о степену инвалидитета (студенти са инвалидитетом или чији је један или оба родитеља РВИ од I до IV категорије) Надлежна здравствена установа или Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Оригинал / овјерена копија /
18.Доказ да су сви разреди средње школе завршени просјеком 5,00 или копија Вукове дипломе Надлежна образовна установа Овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана од дана затварања конкурса
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Студенти са просјеком већим од 8,00 достављају доказе под бројем 1-7.
Студенти по основу социјалног статуса достављају доказе под бројем 1-15.
Студенти без једног или оба родитеља, студенти цивилне жртве рата, дјеца погинулих бораца ВРС, дјеца ратних војних инвалида од I до IV категорије и студенти са инвалидитетом достављају доказе под бројем 1-17.
Студенти прве године који су носиоци Вукове дипломе достављају доказе под бројем 1, 2, 3, 5, 6 и 18.
Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) За текућу академску годину
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси писмено путем градског обрасца који се прописује конкурсом.