ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драгана Бјелић, самостални стручни сарадник за здравствену и социјалну заштиту
Телефон: 051/810-362
E-мејл: dragana.bjelic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на здравствену заштиту неосигураних лица која се нађу у специфичним животним ситуацијама као привремено рјешење.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о здравственоj заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09, 44/15); Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19); Статут града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 04/17 и 05/19) и Одлука о осигурању неосигураних лица („Службени гласник Републике Српске“ број 06/18 и 12/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Потпис подносиоца захтјева
Број личне карте
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изјава о заједничком домаћинству – кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Увјерење о приходима Пореска управа Оригинал /
Увјерење о незапослености Завод за запошљавање Оригинал /
Увјерење о катастарском приходу Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал /
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Копија /
Увјерење о пребивалишту МУП РС Оригинал /
Лична карта МУП РС Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До стицања права на здравствено осигурање по другом основу.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац