ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славко Мекињић, самостални стручни сарадник за културу и религију
Телефон: 051/810-364
E-мејл: slavko.mekinjic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Подршка непрофитним организацијама као што су вјерске заједнице, образовне институције и сл.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16); Статут општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка“ број 04/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Назив пројекта
Кратак опис пројекта
Потпис подносиоца захтјева
Број личне карте
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Пројекат Подносилац захтјева Оригинал /
Рјешење о оснивању (за удружење) Основни суд Овјерена копија /
Биланс стања Подносилац захтјева Овјерена копија /
Биланс успјеха Подносилац захтјева Овјерена копија /
Предрачун радова Овлашћена установа Оригинал /
ЈИБ Пореска управа Овјерена копија /
Број текућег рачуна Банка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац