ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за спорт, културу, омладину и НВО
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душко Иветић, виши стручни сарадник за спорт
Телефон: 051/810-364
E-мејл: dusko.ivetic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Промовисање здравог живота и спорта у граду Градишка.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19); Статут града Градишка (“Службени гласник општине Градишка“ брoj 04/17 и 05/19); Правилник о расподјели средстава за спорт на простору града Градишка („Службени гласник Општине Градишка“ брoj 04/13, 01/14, 01/17, 1/18, 14/18 и 16/19); Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за текућу годину („Службени гласник града Градишка“ број 01/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Предмет финансирања
Број жиро/текућег рачуна
Назив банке код које се води рачун
Потпис подносиоца захтјева
Број личне карте
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији Основни суд Овјерена копија /
Рјешење о упису у спортски регистар Министарства породице, омладине и спорта Министарство породице, омладине и спорта Овјерена копија /
Рјешење Пореске управе – ЈИБ Пореска управа Овјерена копија /
Број текућег или жиро рачуна Банка Копија /
Лична карта МУП РС Копија / на увид /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац