ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за пољопривреду и рурални развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И)
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Бранко Стојнић
Телефон: 051/810-344
E-мејл: branko.stojnic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Подстицајне мјере за пољопривреду
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), Статут Града Градишка, члан 87. („Службени гласник општине Градишка“, број 04/17 и „Службени гласник града Градишка“, број 5/19), Правилник о условима и начину расподјеле средстава за подршку руралном развоју за текућу годину
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име / назив
ЈМБ/ЈИБ
БПГ/БК
Адреса / сједиште подносиоца
Контакт телефон
Број текућег / жиро рачуна
Назив банке
Датум подношења захтјева
Предмет подстицаја
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о пријави доприноса (образац 1002) из Пореске управе РС, за мјесеце до момента подношења захтјева Пореска управа РС Оригинал /
Записник комисије Град Градишка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ  (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ  /
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА (ДАНИ) Текућа година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац