ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Данијела Росић Малиновић, стручни савјетник за демографију, образовање, равноправност полова, омладину и НВО
Телефон: 051/810-362
E-мејл: danijela.rosic.malinovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења ради остваривања права и правних интереса у другим поступцима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 06/21); Закон о општем управном поступку, чл. 160. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Статут града Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 04/17 и 05/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса становања
Контакт телефон
Сврха издавања увјерења
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Увјерење о приходима Пореска управа Оригинал /
Увјерење о катастарском приходу Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал /
Остала документација која зависи од врсте захтјева а којом се доказују чињенице потребне за издавање увјерења. / / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависи од сврхе у коју се издаје увјерење
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси писмено у слободној форми.