ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Данијела Росић Малиновић, стручни савјетник за демографију, образовање, равноправност полова, омладину и НВО
Телефон: 051/810-362
E-мејл: danijela.rosic.malinovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења која странкама служе за остваривање права и правних интереса.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 159. и 160.(„Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 06/21) и Статут града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 04/17 и 05/19);.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Сврха подношења захтјева
Потпис подносица захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
/ / / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависи од сврхе у коју се издаје увјерење
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси писмено у слободној форми.