ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Алекса Милановић, стручни савјетник за права породица погинулих бораца, умрлих војних инвалида и цивилних жртава рата
Телефон: 051/810-337
E-мејл: aleksa.milanovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на посебна мјесечна примања породице борца који је извршио самоубиство.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 87. став 1. („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Сродство са погинулим борцем
Припадност борца ОС
Остали чланови породице
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о учешћу у рату Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оригинал /
Увјерење о околностима смрти Војна установа у вријеме погибије Оригинал /
Родни лист (за борца и чланове породице) Одјељење за општу управу Овјерена копија /
Вјенчани лист (за борца и чланове породице) Одјељење за општу управу Овјерена копија /
Смртни лист (за борца) – извод из МКУ Одјељење за општу управу Овјерена копија /
Потврда о смрти Надлежна здравствена установа Овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац