ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јово Шиник, самостални стручни сарадник за права породица погинулих бораца, умрлих војних инвалида и цивилних жртава рата
Телефон: 051/810-337
E-мејл: jovo.sinik@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на породичну инвалиднину по основу статуса члана породице погинулог борца.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 10, чл. 60. тачка а, б, в и чл. 64. („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Сродство са погинулим борцем
Подаци о погинулом борцу
Оружане снаге чији је припадник био погинули борац
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о околностима страдања Надлежна војна јединица или установа у вријеме кад су се те околности десиле или Министарство рада и борачко инвалидске заштите Оригинал /
Извод из МКУ за борца Одјељење за општу управу Овјерена копија /
Извод из МКВ за удовицу Одјељење за општу управу Овјерена копија /
Извод из МКР за дјецу Одјељење за општу управу Овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац