ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Синиша Буловић, самостални стручни сарадник за здравствено социјалну заштиту, стамбена питања и сарадњу са НВО
Телефон: 051/810-337
E-мејл: sinisa.bulovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Давање новчане помоћи због тешке материјалне ситуације.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилник о условима и поступку одобравања средстава помоћи у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата, чл. 17. („Службени гласник општине Градишка“ број 03/19 и „Службени гласник града Градишка“ број 08/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Разлог због којег је потребна новчана помоћ
Број чланова домаћинства
Статус породице
Број текућег рачуна
Назив банке
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Текући рачун Банка Копија /
Лична карта МУП РС Копија /
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Копија /
Уговор о подстанарском односу Уговорне стране Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац