ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ранко Каран, самостални стручни сарадник за здравствено социјалну заштиту, стамбена питања и сарадњу са НВО
Телефон: 051/810-337
E-мејл: ranko.karan@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнада трошкова изградње надгробног споменика или спомен обиљежја борцима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 87. став 1. („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11, 09/12, 40/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о накнади трошкова изградње надгробног споменика погинулом борцу, чл. 2. („Службени гласник Републике Српске“ број 46/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Сродство са погинулим борцем
Подаци о погинулом борцу
Дан смрти /нестанка
Мјесто смрти / нестанка
Подаци о локацији изграђеног надгробног споменика
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о признатом статусу и праву на породичну инвалиднину Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Изјава да подносилац није већ остварио право на накнаду трошкова Подносилац захтјева Оригинал /
Рачун за изграђени споменик Извођач радова Копија /
Предрачун (уколико је у питању неизграђени надгробни споменик) Извођач радова Копија /
Текући рачун (уколико захтјев подноси породица погинулог борца) Банка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац