ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Синиша Буловић, самостални стручни сарадник за здравствено социјалну заштиту, стамбена питања и сарадњу са НВО
Телефон: 051/810-337
E-мејл: sinisa.bulovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Обезбјеђивање новчаних средстава за стамбено збрињавање породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих ратних војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у износу максимално 7000 КМ за изградњу, 3000 КМ за адаптацију, интервентно дјеловање до 2000 КМ.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилник о додјели новчаних помоћи намијењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида и бораца („Службени гласник општине Градишка“ број 3/19 и „Службени гласник града Градишка“ број 8/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса становања
Статус лица
Локација објекта
Власништво грађевинске парцеле – објекта
Изведени радови на објекту
Радови који се требају извести
Укупно одобрена помоћ до подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Препорука БО Градишка Борачка организација Оригинал /
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Овјерена копија /
Грађевинска документација (локацијски услови) Одјељење за просторно уређење и грађење Овјерена копија /
Текући рачун Банка Копија /
Предрачун радова Извођач радова Копија /
Увјерење о статусу подносиоца захтјева Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Лична карта МУП РС Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 120 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ /
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац