ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радомир Лазаревић, виши стручни сарадник за права војних и цивилних инвалида
Телефон: 051/810-339
E-мејл: radomir.lazarevic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање својства цивилне жртве рата ради остваривања права на мјесечна примања.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити цивилних жртава рата, чл. 24. став 1. („Службени гласник Републике Српске“ број 24/10 – пречишћени текст); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 87. став 1. („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11, 09/12 и 40/12); Правилник о раду љекарских комисија („Службени гласник Републике Српске“ број 100/12); Правилник о утврђивању степена оштећења организма на основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак („Службени гласник Републике Српске“ број 100/12); Правилник о оштећењима организма по основу којих цивилна жртва рата има право на додатак за његу и помоћ („Службени гласник Републике Српске“ број 100/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Мјесто гдје је задобијено оштећење организма
Вријеме када је задобијено оштећење организма
Околности под којима је задобијено оштећење организма
Приједлог свједока за саслушање
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Записници о извршеном увиђају Надлежни органи у вријеме када се десила околност Копија /
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац