ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радомир Лазаревић, виши стручни сарадник за права војних и цивилних инвалида
Телефон: 051/810-339
E-мејл: radomir.lazarevic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на породичну инвалиднину чланова породице цивилне жртве рата.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити цивилних жртава рата, чл. 9. („Службени гласник Републике Српске“ број 24/10 – Пречишћени текст); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Сродство са цивилном жрвом рата (подносилац захтјева и остали чланови породице)
Подаци о цивилној жртви рата
Категорија цивилне жртве рата
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о страдању Надлежна институција у вријеме када се десила околност Копија /
Извод из МКУ за цивилну жртву рата Одјељење за општу управу Копија /
Извод из МКР за дјецу Одјељење за општу управу Копија /
Извод из МКВ за удовицу или удовца Одјељење за општу управу Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац