ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радомир Лазаревић, виши стручни сарадник за права војних и цивилних инвалида
Телефон: 051/810-339
E-мејл: radomir.lazarevic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање новог процента војног инвалидитета ради остваривања права странака.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 87. став 1. („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11, 09/12, 40/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета („Службени гласник Републике Српске“ број 100/12); Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени гласник Републике Српске“ број 100/12, 116,12, 32/14 и 103/16); Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак („Службени гласник Републике Српске“ број 100/12); Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на додатак за његу и помоћ („Службени гласник Републике Српске“ број 100/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 20 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац