ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за финансије
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за буџет
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Буџет и финансије
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Милана Лакић, стручни савјетник за градске приходе
Телефон: 051/810-384
E-мејл: milana.lakic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења о измирењу обавеза како би странке могле остваривати друга права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 159. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
/ / / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац