ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за финансије
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за буџет
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Буџет и финансије
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Татјана Бјеловук, шеф одсјека за буџет
Телефон: 051/810-382
E-мејл: tatjana.bjelovuk@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поврат погрешно или више уплаћених средстава.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о трезору, чл. 6. („Службени гласник Републике Српске“ број 28/13, 103/15); Правилник о начину враћања и прекњижавања више или погрешно уплаћених јавних прихода („Службени гласник Републике Српске“ број 18/08, 111/11).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Разлог због којег се тражи поврат новца
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Документ којим се доказује оправданост за подношење захтјева Надлежно градско одјељење Копија /
Број текућег рачуна Банка Копија /
Лична карта МУП РС Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац