ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекције
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Владана Ећимовић, инспектор за храну
Телефон: 051/810-368
E-мејл: vladana.ecimovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Спречавање ширења заразних болести на начин да се лица која су умрла од заразних болести не могу превозити из РС/БиХ у иностранство.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити становништва од заразних болести, чл. 47. и 48. („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17); Правилник о начину и условима под којима се врши обдукција, ексхумација и превоз умрлих лица („Службени гласник Републике Српске“ број 38/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име умрлог лица
Име оца умрлог лица
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто рођења
Земља рођења
Држављанство
Час смрти
Дан, мјесец и година смрти
Мјесто гдје је смрт наступила
Земља гдје је смрт наступила
Узрок смрти
Да ли је лице било сахрањено
Превозно средство којим се врши превоз
Преношење умрлог лица врши се у пратњи
Мјесто преласка државне границе
Мјесто у које се лице преноси
Назив гробља у које се лице преноси
Мјесто подношења захтјева
Датум подношења захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о смрти Надлежна здравствена установа Овјерена копија /
Извод из МКУ Надлежна матична служба Овјерена копија /
Саобраћајна дозвола погребног возила МУП РС Копија (оригинал на увид) /
Лична карта возача МУП РС Копија (оригинал на увид) /
Пуномоћ за возача Одјељење за општу управу Оригинал /
Потврда о гробном мјесту (уколико породица има наведену потврду и иста мора бити преведена) Надлежна институција стране државе Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по пријему захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ /
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До сахрањивања лица.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац