ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекције
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Бојан Мирјанић, ветеринарски инспектор
Телефон: 051/810-368
E-мејл: bojan.mirjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Превентива и процедура сљедивости производа животињског поријекла који су намјењени индустријској производњи и промету.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ветеринарству, чл. 87. и 88. („Службени гласник Републике Српске“ број 75/17); Закон о ветеринарству БиХ, чл. 17. („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 34/02); Одлука о ветеринарској свједоџби о здравственом стању животиња и пошиљака животињског поријекла у унутрашњем и међународном промету, чл. 16. („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 33/03); Одлука о висини и начину наплате накнаде за ветеринско санитарни преглед, чл. 2. и 4. („Службени гласник Републике Српске“ број 17/05).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за ветеринарско санитарни преглед ( 50% се уплаћује на рачун Буџета РС а 50% на рачун Буџета града Градишка) Млијеко по литру до 10 тона 0,002 КМ; од 10-50 тона 0,001 КМ, преко 50 тона 0,0008 КМ, кожа до 1000 кг 7 КМ, до 5000 кг 12 КМ, до 10000 кг 16 КМ и преко 10000 кг 20 КМ. По једном трупу намјењенoм индрустријској преради 0,04 КМ. 1) 5620990000055687 (Буџет РС)
2) 5673231000064584 (Буџет града Градишка)
1) врста прихода: 722452, буџетска организација: 1546001, прималац: Буџет РС 2) врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008220, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Подаци о теретном возилу
Подаци о пошиљци
Начин паковања пошиљке
Количина
Назив фирме примаоца
Адреса примаоца
Фактура
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Фактура / отпремница Подносилац захтјева Копија /
Лабораторијски налаз Овлаштене ветеринарске лабораторије Оригинал /
Потврда о ветеринарско санитарном прегледу на линији клања Овлаштени ветеринарски инспектор Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Одређено у сваком појединачном случају, у зависности од рока трајања.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено или писмено у слободној форми.