ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекције
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Бојан Мирјанић, ветеринарски инспектор
Телефон: 051/810-368
E-мејл: bojan.mirjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стављање здравствено и хигијенски исправног меса у промет.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ветеринарству, чл. 83. и 84. („Службени гласник Републике Српске“ број 75/17), Закон о ветеринарству БиХ, чл. од 16. до 44. („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 34/02); Одлука о ветеринарско-санитарном прегледу на линији клања („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 82/06); Програм мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској 2020. године („Службени гласник РС“ број 45/20); Одлука о ветеринарској свједоџби о здравственом стању животиња и пошиљака животињског поријекла у унутрашњем и међународном промету, чл. 16. („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 33/03, 14/04, 27/04 и 06/05).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за ветеринарско санитарни преглед ( 50% се уплаћује на рачун Буџета РС а 50% на рачун Буџета града Градишка) Говеда са узорком на BSE 8 КМ; говеда без узорковања 5 КМ, коњи са малеинизацијом 5 КМ; телади, ждребади 4 КМ; свиње са трихиноскопијом до 10 грла 3,5 КМ, преко 10 грла 2,5 КМ; овце и козе до 10 грла 2,5 КМ, преко 10 грла 2 КМ; јагњад, јарад 1,5 КМ; живина 0,04 КМ, дивљач крупна 5 КМ; кунићи и ситна дивљач 1 КМ. 1) 5620990000055687 (Буџет РС)
2) 5673231000064584 (Буџет града Градишка)
1) врста прихода: 722452, буџетска организација: 1546001, прималац: Буџет РС 2) врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008220, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Сједиште / адреса
Да ли су животиње идентификационо обиљежене
Подаци о увјерењу о здравственом стању животиња
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о здравственом стању животиња Овлаштена ветеринарска установа На увид /
Образац ВС/40 за животиње из друге општине Надлежни ветеринарски инспектор Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Одређује се у сваком појединачном случају.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено или писмено у слободној форми.