ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекције
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александра Татић, урбанистичко-грађевински инспектор
Телефон: 051/810-374
E-мејл: aleksandra.tatic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање да градња тече у складу са законом као и евентуалне корекције као превентивно дјеловање.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора о грађењу, чл. 109. („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 03/16), Закон о инспекцијама, чл. 56. („Службени гласник Републике Српске“ број 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Инвеститор / извођач
Врста радова
Објекат (стамбени, пословни, дворишни, стамбено-пословни)
Адреса на којој се изводе радови
Инвеститор
Извођач
Број грађевинске дозволе
Број уговора о грађењу
Број уговора о вршењу радова
Број записника о исколчењу објекта
Датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење и грађење Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Уговор о грађењу Уговорне стране Копија Инд. стам.и инд. стам-пословне објекте до 200 м2 за потребе породичног домаћинства и објекте за које није потребна грађ. дозвола може градити сам инвеститор и тад се не доставља уговор.
Уговор о вршењу надзора Уговорне стране Копија /
Записник о исколчавању објекта Одјељење за просторно уређење и грађење Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) /
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац